God én Darwin

Onder deze titel schreef Taede Smedes een voortreffelijk (want ook toegankelijk) boekje over ‘evolutie en geloof’.
Hij behandelt daarin de hoofd- (en enkele sub)stromen van theorieën, namelijk evolutietheorie, creationisme, intelligent design, the�stische evolutie en tenslotte de theologie van evolutie. Zeer onderhoudend. Maar minstens zo goed is het interview dat Smedes met zichzelf heeft gehouden en waarin hij niet alleen zijn persoonlijke visie op evolutie weergeeft maar ook aangeeft waarin of wat hij zelf gelooft.
Een typerende zinsnede (n.a.v. het theïsme): “Ik merk dus dat ik het christelijk taalgebruik hoe langer hoe meer begin te relativeren. En dat is toch wel getriggered door die creationisten, die allemaal proberen ons een supramenselijke-maar-antropomorfe God door de strot te duwen. We moeten af van dat letterlijke taalgebruik.”
Een mooie afsluiting van het boekje is de tekst uit Prediker 3: 18-22.
Van harte aanbevolen voor wie zich op de hoogte wil stellen van de verschillende standpunten die ingenomen kunnen worden.