Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie

 

 

Makkinga, 13 oktober 2019

Intochtslied Lied 84: 1 en 4
Bemoediging en groet
Inleiding op het thema van de dienst
Zingen Morgenlied 280: 1, 2, 3 en 7
Kyriegebed
Glorialied 910: 1, 2 en 4
1e lezing 2 Koningen 5: 14-19
Zingen lied 119-a: 1, 2 en 4
2e lezing Lucas 17: 11-17
Zingen lied 908: 1, 5 en 6
Overdenking
Zingen lied 836: 1, 3 en 5
Dankgebed en voorbeden;
Collecte
Slotlied lied 315: 1, 2 en 3
Wegzending en zegen

=============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 27 oktober in Scherpenzeel