Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie

 


Appelscha, 16 juni 2019

Intochtpsalm: Psalm 8: 1, 3 en 4
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Toelichting op het thema van de dienst
Morgenlied: 848: 1 t/m 4
Kyriëgebed
Glorialied: Lied 304 (alle drie)
Gebed van de zondag
1e schriftlezing:  Spreuken 8: 22 – 31
Zingen: Lied 849 (alle drie)
2e schriftlezing: Johannes 3: 1-16
Zingen: Lied 925
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 834 (alle drie)
Gebeden
Collecte
Slotlied: Lied 315 (alle drie)
Wegzending en zegen

=============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 23 juni in Ryptsjerk