Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie

 

Oldeberkoop, 28 juni 2020

 Bemoediging en groet
Toelichting op de dienst
Lied 276
Kyriegebed
Lied 117-a: 1 en 2
1e lezing: Jeremia 29: 1 en 4-14
Lied 156: 1, 3 en 4
2e lezing Matteus 10: 34-42
Lied 845: 1 en 3
Overdenking
Orgelspel
Lied 259
Gebeden
Lied 792
Wegzending en zegen
Gebeden
Slotlied: Lied 792  
Wegzending en zegen

 =============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 12 juli in Veenhuizen