Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie

 

Scherpenzeel, 15 maart

Intochtslied: Lied 25a
Bemoediging en groet
Inleidende woorden op het thema
Morgenlied: 275: 1 t/m 4
Kyriegebed
Zingen Lied 653: 1, 3 en 4
Gebed van de zondag
Eerste schriftlezing Exodus 17: 1 – 7
Zingen Lied 905: 1, 2 en 4
Tweede schriftlezing Johannes 4: 5-26
Zingen: Lied 981: 1, 2 en 5
Overweging
Orgelspel
Zingen Lied 973
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied  Lied  425
Wegzending en zegen

 =============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 22 maart in Norg