Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie

 

 

Oldelamer, 26-6- 2022

Welkom en afkondigingen

Intochtslied Lied 287: 1, 2 en 5

Bemoediging en groet

Toelichting op het thema van de dienst

Morgenlied 984: 1, 2, 3 en 6

Kryiegebed

Glorialied 146-a: 1, 2 en 4

Gebed van de zondag

Lezing: 1 Koningen 19: 19-21

Zingen lied 799: 1, 2 en 5

Lezing Lucas 9: 51-62

Zingen lied 833 (3 keer dat couplet)

Overdenking

Orgelspel

Zingen lied 816 (alle vier)

Gebeden

Collecten

Slotlied 423 (alle drie)

Wegzending en zegen

 =============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 3 juli in Zuidhorn