Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie

 

 

Steggerda- 28 februari 2021

(De dienst is live te volgen op de website van de kerk)

Orgelspel
Afkondigingen
Lied 222
Bemoediging en groet
Inleidende woorden op het thema
Morgenlied   283: 1, 3 en 4
Kyriegebed
Zingen lied 792: 1, 2 en 3
Gebed van de zondag
Lezing 1 Koningen 19: 9-18
Zingen Lied 328
Lezing Marcus 9: 2-10
Zingen lied  333
Overdenking
Orgelspel
Zingen Lied 974: 1, 2, 3 en 5
Gebeden
Collecten
Slotlied lied 982
Wegzending en zegen

 =============================================

De eerstvolgende dienst hierna is (als corona het toelaat) op 28 maart in Oldeberkoop.