Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie

 

 

Appelscha, 24 november – Herdenkingsdienst

Intochtslied NLB 601: 1 en 2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Inleidende woorden
Lied 304 uit DV van Reinier Kleijer
          Op deze zondag ‘eeuwigheid’
Kyriëgebed
Kindermoment
Genesis 50: 22 t/m 26
Lied: 119-a 1, 3 en 4
Hebreeën 11: 17 – 22
Lied 296 (2x)
Overweging
STILTE
De gestorvene (CD Trijntje Oosterhuis – tekst Ida Gerhardt)
Gedicht Michiel de Zeeuw: Als jouw naam klinkt
Tussentijds 81
      Geef, o Heer, dat onze namen
      in uw licht te lezen zijn
Herdenken overledenen in de wereld
Herdenken overleden gemeenteleden -1
Intermezzo: In tears (door Helena Basilova)
Herdenken overleden gemeenteleden -2
Herdenking overledenen uit onze eigen kring.
Lied 297 uit DV van Reinier Kleijer (melodie NLB 439)
        De namen die wij fluist’ren
Gebeden
Collecte
Slotlied: NLB 416
Wegzending en zegen

=============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 1 december in Scherpenzeel