Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie

 

 

Boijl – 27 september

Intochtslied 277, twee keer
Bemoediging en groet
Inleiding op het thema van de dienst
Morgenlied 210: 1, 2 en 3
Kyriegebed
Glorialied: Lied 156: 1, 2 en 4
Gebed van de zondag
1e lezing: Ezechiël 18: 1-4 en 25-32
Zingen: Lied 767: 1, 2 en 3
2e lezing: Matteus 21: 23-32
Zingen: Lied 992: alle vier
Overdenking
Orgel- of pianospel
Zingen: Lied 834: alle drie
Gebeden
Collecten
Slotlied: Lied 792: 1, 2 en 4
Wegzending en zegen

 =============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 25 oktober in Makkinga