Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versieNoordwolde, 15 september 2019

Intochtslied Lied 139 1 en 8
Bemoediging en groet
Drempelgebed,
Inleiding op het thema van de dienst
Morgenlied 1016
Gebed om ontferming
Glorialied: 864: 1 en 5
Gebed van de zondag
Eerste schriftlezing Exodus 32: 7-14
Zingen lied 119-a: 1, 2 en 4
Tweede schriftlezing: Lucas 15: 1-10
Zingen lied 896: 1, 2, 3, 4 en 7
Overdenking
Orgelspel
Zingen lied 324
Gebeden
Collecte
Slotlied 315
Wegzending en zegen

=============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 22 september in Oldeberkoop