Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie

 

 

Oldeberkoop d.d. 24 maart 2019

Afkondigingen
Intochtslied Lied 25a: 1 en 2
Bemoediging en groet
Inleiding op het thema
Zingen Lied 217: 1, 3 en 4
Kyriegebed
Zingen lied 756: 1, 2, 4 en 8
Lezing Exodus 6: 2 – 8
Zingen lied 324 
Lezing Lucas 13: 1 – 9
Zingen lied 156: 1, 3 en 4
Overdenking
Orgelspel
Zingen Lied 982 
Gebeden
Collecten
Slotlied lied 910: 1, 3 en 4
Wegzending en zegen

=============================================
De eerstvolgende dienst hierna is op 7 april in Scherpenzeel.