Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie

 

 

Makkinga, 19 mei 2019

Mededelingen
Intochtslied  Lied 146-a: 1 en 7
Bemoediging en groet
Inleiding op het thema
Zingen Lied 216: 1, 2 en 3
Kyriegebed  
Glorialied Lied 657: 1, 2 en 4
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Deuteronomium 6: 1-9
Zingen Lied 119-a: 1, 3 en 4
Tweede lezing:  Johannes 13: 31-35
Zingen Lied 793: 1, 2 en 3
Overdenking
Orgelspel
Zingen Lied 791: 1, 3 en 6
Gebeden
Collecte
Slotlied Lied 838: 1, 3 en 4
Wegzending en zegen

=============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 26 mei in Scherpenzeel