Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie

 

 

Oldeberkoop, 24-10-2021

Intochtlied 84: 1 en 3
Bemoediging en groet
Toelichting op het thema
Zingen 212: 1, 2 en 4
Kyriegebed
Glorialied: 304, alle drie
Gebed van de zondag
Jesaja 59: 9 -15
Zingen: 859: 1, 2 en 4
Marcus 10: 46-52
Zingen: 925 2 x
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: 973
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: 657: 1, 2 en 3
Wegzending en zegen

 =============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 7 november in Scherpenzeel