Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie

 

 

Beilen, 16 februari 2020 (Vrijzinnig centreum “De Stroming”)
(TT is een eigen bundel Tussentijds binnen deze gemeente)

Intochtpsalm: Lied TT B-1 

Bemoediging en groet

Inleiding op het thema van de dienst: Waar is God?

TT B-10: 1, 3 en 4

Kyriëgebed en gebed bij de opening van de bijbel.

Glorialied: Gezang 20: 1, 2 en 4

1e schriftlezing: Psalm 42

Zingen: Psalm 42: 1, 6 en 7

2e schriftlezing: 1 Johannes 4: 12 – 5: 1

Zingen: Lied 333 uit het nieuw liedboek 

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 685 uit het nieuwe liedboek (1 t/m 4)

Gebeden

Collecte

Slotlied: TT F-3

Zegen

 

 =============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 23 februari in Havelte