Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie

 


Boijl, 14 juli 2019

Intochtslied: Lied 84: 1 en 3
Bemoediging en groet
Inleiding op het thema van de dienst
Morgenlied: lied 218: 1, 3 en 5
Kyriegebed
Glorialied 146-c: 1, 3 en 7
1e schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 – 9
Zingen: Lied 119-a: 1, 3 en 4
2e schriftlezing: Lucas 10: 25 – 37
Zingen: Lied 320: 1, 3 en 5
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 838: 1, 2 en 4
Dankgebed
Collecten
Slotlied: Lied 315 (3)
Wegzending en zegen
=============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 21 juli in Oldeberkoop