Dagboekthema’s

Na een forse onderbreking, toch weer een poging om de structuur er in te houden. Weliswaar niet elke dag, maar toch…

21 januari 2017
“Voor veel mensen is het woordje ‘god’ de aanduiding van hem die de hoogst denkbare is, het hoogste goed, de puurste schoonheid, laatste waarheid in persoon.
In de bijbel is sprake van slechts ‘Een die waardig is God’ genoemd te worden. Wat is, volgens dat boek, het hoogste goed en de laatste waarheid? De bevrijding van mensen uit alles wat hen onteigent.”

12 januari 2017
“Het gaat erom naast iemand te staan en voor hem op te komen. Dat is pastorale zorg op haar best.”
(Peter Rollins in ‘De orthodoxe ketter’)

6 januari 2017
‘Oom Jeroen denkt dat we achterneven van de apen zijn,’ zei ik vanmorgen, toen we aan het ontbijt zaten.
Papa verslikte zich in zijn koffie.
(citaat uit Het geheime logboek van topnerd Tycho; blz 64)

2 januari 2017
“Verdriet is de tol die je betaalt voor liefde”  en
“Herinneringen die er niet zullen zijn”
Citaten uit Kijken in de ziel – gesprekken met achterblijvers.
(Coen Verbraak in gesprek met nabestaanden over rouw)

Veel te laat natuurlijk, maar ik ben begonnen met het bijhouden van een dagboek. Ik probeer elke dag een citaat uit krant, tijdschrift of boek, of van iemand die ik ontmoet heb, als kapstok te hanteren.
Het dagboek is privé en te persoonlijk om te publiceren via het net – de uitspraken en citaten zijn dat niet.
Daarom hier de kapstokjes.

3 september 2012
Ik merk meer en meer dat het bijhouden van het dagboek tijd kost, tijd die ik de afgelopen periode niet heb vrijgemaakt vanwege allerlei andere drukte.
Denkelijk deze week weer eens…

15 augustus 2012
“Dat wil ik er per sé niet in hebben!”
Geïnterviewde was te spraakzaam geweest en schrapt slotzin.

14 augustus 2012
“Het gaat er met name om dat er niet té sterke spelers meespelen.”
En ik mag meedoen bij Dorpenbokaal (tennis)…..dus…..

13 augustus 2012
“We moeten tijd maken om het wonder te laten gebeuren.”
Kinderarts in Kijken in de ziel.

12 augustus 2012
“Misschien heeft hij zijn leven vanaf dat moment drastisch veranderd.”
Bert de Lange in zijn preek over de tollenaar in de tempel.

11 augustus 2012
“Ik ken ’t tegen jou wel zeggen.”
Uitleg bij de kruisbeelden in de Katholieke kerk – Tsjerkepaad

10 augustus 2012
“Mien eerste indrok is dat et d’r fantastisch uutzicht.”
Sietske Bloemhoff meldt de aankomst van ‘de dorpenboeken’ waarvan de eerste exemplaren op 23 augustus worden uitgereikt.

9 augustus 2012
“Your tweet was retweeted.”
Diverse volgers retweeten het filmpje waar Epke Zonderland in LEGO z’n gouden oefening uitvoert.

8 augustus 2012
“Je moet hem eerder nemen, Jan”
Tennismaat geeft aanwijzingen om tot beter spel te komen.

7 augustus 2012
“Uw aanmelding is in goede orde ontvangen”
Stichting Landschapsbeheer Friesland bevestigt aanmelding voor twee eendaagse cursussen.

6 augustus 2012
“Ik leg het wel even voor u klaar om uit te proberen.”
De apotheek slaat niet overal munt uit.

5 augustus 2012
“Waar woont deze man en waar gaat hij volgende week voor?”
Kerkgangster tegen de kosteres in Oldeberkoop.

4 augustus 2012
“Vergeet alleen niet dat elk feest ook een einde kent.”
Uit een boekje over het zuur-base-evenwicht.

3 augustus 2012
“De grote vraag van de mens moet niet zijn: ‘Hoe heb ik geleefd?’, maar ‘Hoe heb ik liefgehad?'”
Paulo Coelho citeert pater Henry Drummond in “36 x Paulo Coelho”

2 augustus 2012
“…ook hierin zie ik de leiding van de Heer.”
Geinterviewde geeft reactie op mijn conceptartikel van het interview met hem.

1 augustus 2012
“Het kom allemaal wel goed.”
Lieuwkje sust wat ongerustheid. Prima!

31 juli 2012
“Zou hij nog wel geloven?”
Schijnt een gemeentelid gezegd te hebben n.a.v. mijn laatste column in de NOS.

30 juli 2012
“…om oons archeologisch onderzuuk nog mar eventies uut te stellen.”
Rienk Klooster moet afspraak afzeggen vanwege ontstoken hand.

29 juli 2012
“De Ene die altijd in en om ons is.”
Citaat uit mijn preek van vandaag.

28 juli 2012
“Mensen die mij vragen of Jezus echt over water heeft gelopen, die missen het ware wonder!”
Citaat uit mijn preek van morgen.

27 juli 2012
“Christendom is niet dé maar een religie.”
Geinterviewde voor de krant (maar dus een andere dan gisteren!)

26 juli 2012
“Als bij klasgenootjes van de kinderen een broertje of zusje geboren is, dan ga ik direct met ze danken tot God.”
Iemand die ik interviewde voor de krant.

25 juli 2012
“Aantrekkelijke vrouwen hoor je nooit klagen; het zijn altijd vrouwen die verzuurd zijn die dat doen.”
Iemand in de wachtkamer bij de homeopatisch arts.

24 juli 2012
“Waltennheel”
Genoemd als geboorteplaats van Bählers die dienstplichtig waren in WO-I in zo’n standaard stamboomboekje dat enigszins is verbijzonderd op naam: The Bahler name in history.

23 juli 2012
“P. Euving is inderdaad Pauline.”
Reactie op mijn vraag of bij de kerkdiensten dhr. of mw. vermeld moet worden bij deze voorgangSTer in de Evangelische Gemeente.

22 juli 2012
“…en zaai twijfel in mijn geest als ik U te zeker weet.”
Uit een lied van Reinier Kleyer, gezongen tijdens een viering van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Midden-Drenthe in Beilen.

21 juli 2012
“…het kwade is reeds aanwezig in de goddelijke grond van de wereld zelf.”
Jakob Böhme, aangehaald in ‘Uit de diepten’ van Wilfried Hensen.

20 juli 2012
“… de eerste exemplaoren … zollen we an de auteurs anbieden willen.”
Sietske Bloemhoff in een mail over het dorpenboek van de Schrieversronte.

19 juli 2012
“… en de pensioenen verlagen met maximaal 7%.”
Pensioenfonds Zorg en Welzijn in een mail aan (vervroegd) gepensioneerden.

18 juli 2012
“Jonge sla in september”
Rutger Kopland

17 juli 2012
“…intense fysieke pijn is God, net zo goed als een mooie zonsondergang of een omhelzing door een geliefde.”
Jeff Foster (zie 16 juli)

16 juli 2012
“Datgene waar je je tegen verzet, wint aan macht.”
Jeff Foster in ‘Het begin van het nu’.

15 juli 2012
“Een uit zuivere liefde gegeven aalmoes is een even groot wonder als het wandelen over het water.”
Simone Weil in Angelica Krogmann: Simone Weil – de ‘rode Jeanne d’Arc’ (124)

14 juli 2012
“Wat hebben we een winter, hé!”
Vaste gast op het vakantiepark

13 juli 2012
“De predikant behoort iemand niet te helpen om zijn voeten op het droge te krijgen, maar juist om hem aan het diepe water te laten wennen.”
Sören Kierkegaard geciteerd in Speling 4/97

12 juli 2012
“Prediking met ijzeren tong”
(De bekering door het zwaard)
Dirk Otten in ‘Hoe God verscheen in Saksenland’

11 juli 2012
“Er wordt van ons verwacht te preken over licht, liefde en liturgische kleuren, waar wij het concreter over God willen hebben.:
De jonge theologe Bettelies Westerbeek in Trouw

10 juli 2012
“Dear Jan, I am certain I can get something for you.”
Contactpersoon John, in de VS, kan mij meer gegevens over de eerste Bählers bezorgen via zijn nicht in Zwitserland.

9 juli 2012
“Opa, jij moet zeggen dat ik hoog moet springen!”
Kleindochter Nina op haar 3e verjaardag terwijl ze op de trampoline staat.
(zie ook 8 juli)

8 juli 2012
“You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… to more than I can be.”
Songtekst Celtic Women – gedraaid op een viering in Markelo.

7 juli 2012
“Verdriet komt meestal daar wonen waar de vreugde is verdwenen”
Zangeres Melody Gardot in Nieuwsuur.

6 juli 2012
“Zoals men door het gezichtsvermogen geen klanken kan waarnemen, zo kan men met geen ander vermogen dan de Liefde God waarnemen”
Simone Weil in Angelica Krogmann: Simone Weil – de ‘rode Jeanne d’Arc’ (38)

5 juli 2012
“Voor zover religie een bron van troost is, vormt zij een hindernis voor het ware geloof: in die zin is atheïsme loutering. Ik moet atheïst zijn voor dat deel van mezelf dat niet voor God is bestemd.”
Simone Weil in Angelica Krogmann: Simone Weil – de ‘rode Jeanne d’Arc’ (24)