Geduld met God

C CMYK Gedult met God .indd

Het boek met deze titel, van Tomás Halík, draagt als ondertitel: Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven.
Het boek begint als een verrassend pleidooi om de weifelaars en twijfelaars (Halík noemt dat de Zacheüssen onder ons) te omarmen omdat ze ons blikveld kunnen verruimen en ons zelf ruimte geven voor eigen zoeken en vragen (en weifel en twijfel). Het maakt m.i. niet waar wat het belooft omdat in de tweede helft van het boek, ondanks zijn pleidooi dit niet te doen, tóch een vorm van ‘bekeringsdrang’ om de hoek komt kijken.
Desalniettemin een zeer lezenswaardig boek waaruit ik veel passages heb overgenomen om eens als citaat te kunnen opvoeren.

Update

P1010075

Omdat Tobias een erg moeilijke start kende en er grote zorgen waren, wil ik, nu het weer beter gaat, uit dankbaarheid en blijdschap een actuele foto laten zien. Tobias op 14 februari 2015.

Tussenbalans

Over ruim twee weken moet dit eigenlijk af zijn en in de kamer staan, compleet met beeldengroep.
Fantastisch om aan te werken samen met kerststallenverzamelaar Jan de Vries. Zie voor veel meer informatie over kerststallen zijn website www.dekerstkribbe.nl.

En het eindresultaat zal enigszins in de buurt komen van onderstaand voorbeeld.

Bijna klaar!

Catch Totaal Belettering - Oosterwolde

De grafmonumenten zijn bijna klaar! Vanmorgen het proces van plotten van de folie, het aanbrengen ervan en het in de primer zetten gevolgd. Nu drogen en vandaag of morgen komen de letters in de definitieve lak.
Volgende week plaatsen wellicht???

Attent !

Kijk, dat zijn de mensen die weten wat voorbereiden inhoudt: Vandaag in het (in veel plaatsen inmiddels afgeschafte) afsluitende consistoriegebed, had de vrouwelijke ouderling van dienst aandacht voor “de voorganger die deze week zijn geboortedag viert.” Toevallige bijkomstigheid: ook de organist van vandaag viert op dezelfde dag als ik zijn verjaardag! Van harte, Piet Soorsma !!

Geïnspireerd

Waar een klusje bij de Schrieversronte al toe kan leiden. Op 12 juli was er bij de handboekbindmanifestatie en verder elk weekend van Open Stal een miniworkshop handboekbinden in het gebouw van de Schrieversronte in Oldeberkoop; en ik ben verkocht! Prachtig. In november ga ik dus maar een beginnerscursus volgen van vier zaterdagen. Thuis enkele miniboekjes gebonden en als felicitatiekaartjes verstuurd. Leuk om er in te komen. Als iemand nog boekbindersmaterialen weet tegen een geschikte prijs: WELKOM !!