Droom en daad

imageEen vrij weekend geeft mooi de gelegenheid om leeswerk in te halen. ‘De mythe van het economisme’ van Jesse Klaver leest vlot weg en biedt een helder ‘pleidooi voor nieuw idealisme’, zoals de ondertitel luidt. Daar sluit ‘Droom & daad’ van Ahmed Aboutaleb heel mooi bij aan. Met de lotgevallen van joodse onderuikers als basisverhaal pleit hij voor het verwezenlijken van persoonlijke doelen, maar op een zodanige manier dat het leidt tot een samen-leving: van ik en dromen naar wij en daden.

259 stemmen

NCRV
Van een tiental personen had ik gehoord dat ze op mij hebben gestemd bij de verkiezingen voor de Verenigingsraad van de NCRV, maar het waren er uiteindelijk blijkbaar 259 !
Werkelijk overweldigend ! Hartelijk dank aan allen die hieraan hun steen hebben bijgedragen!

De eerste vacatures ontstaan pas in 2016 en van de zeven kandidaten zijn er twee boven mij geëindigd. Het is even afwachten dus.
Maar het aantal op mij uitgebrachte stemmen stemt mij zeer vreugdevol!

Pareltje

Oscar

Een schitterend boekje over een tienjarig jongetje dat aan leukemie lijdt en brieven schrijft aan God. In de laatste tien dagen van zijn leven wordt hij elke dag ‘tien jaar’ ouder. Ontroerend boekje over hoe verschillende mensen (hijzelf, zijn ouders. zijn arts en de verpleegkundigen) omgaan met de eindigheid van zijn leven; over bezoek’oma’ Rozerood die Oscar aanraadt brieven te schrijven aan God en die hem verhaalt over ‘haar’ worstelcarrière. Over zijn ‘relatie’ met een meisje dat ook in het ziekenhuis is opgenomen én over zijn kwajongensstreken. Zeer de moeite waard!

Leesvoer

SpreekalsTed
Mijn vakantietijd wordt vaak ook benut om een aantal boeken te lezen die zijn blijven liggen óf die nieuw binnenkwamen en direct gelezen wilden worden. De afgelopen tijd las ik een aantal boeken van diverse genres.
Aan te raden is in elk geval de roman Dat ik u kus van auteur Griet op de Beeck. Met schitterende dialogen en zeer goede inleving in mensen in verschillende levensstadia en dat ook nog eens adembenemend beschreven.
Evenzo subliem, maar dan in zijn eenvoud: Paolo Giordano met zijn Het zwart en het zilver. Met een mooie gevoelige schrijfstijl.
Hylke Speerstra kwam opnieuw met een fantastisch document. Nu over Indiëgangers. Met zijn Op klompen troch de dessa werd het vergelijkbaar met It wrede paradys. Prachtig taalgebruik en ik ben benieuwd hoe sommige zinnen in de Nederlandse vertaling staan.
Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk stelt op een prettige maar tevens onthutsende manier het reilen en zeilen in de bankwereld aan de orde.
Uit Spreek als Ted hoop ik wat inspiratie opgedaan te hebben én in praktijk te kunnen brengen in mijn diensten.

Geduld met God

C CMYK Gedult met God .indd

Het boek met deze titel, van Tomás Halík, draagt als ondertitel: Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven.
Het boek begint als een verrassend pleidooi om de weifelaars en twijfelaars (Halík noemt dat de Zacheüssen onder ons) te omarmen omdat ze ons blikveld kunnen verruimen en ons zelf ruimte geven voor eigen zoeken en vragen (en weifel en twijfel). Het maakt m.i. niet waar wat het belooft omdat in de tweede helft van het boek, ondanks zijn pleidooi dit niet te doen, tóch een vorm van ‘bekeringsdrang’ om de hoek komt kijken.
Desalniettemin een zeer lezenswaardig boek waaruit ik veel passages heb overgenomen om eens als citaat te kunnen opvoeren.

Update

P1010075

Omdat Tobias een erg moeilijke start kende en er grote zorgen waren, wil ik, nu het weer beter gaat, uit dankbaarheid en blijdschap een actuele foto laten zien. Tobias op 14 februari 2015.

Tussenbalans

Over ruim twee weken moet dit eigenlijk af zijn en in de kamer staan, compleet met beeldengroep.
Fantastisch om aan te werken samen met kerststallenverzamelaar Jan de Vries. Zie voor veel meer informatie over kerststallen zijn website www.dekerstkribbe.nl.

En het eindresultaat zal enigszins in de buurt komen van onderstaand voorbeeld.