De Dorpskerk in het middelpunt

Voor 25 april is er om 15.00 uur in de Dorpskerk in Oosterwolde door mij een lezing georganiseerd in een coproductie met de Historische Vereniging Oosterwolde en de Werkgroep Activiteiten Dorpskerk. De lezing (voertaal Stellingwerfs) wordt verzorgd door dr. Rienk Klooster uit Leeuwarden en zal gaan over de geschiedenis van de kerk en de Hervormde … Lees verder “De Dorpskerk in het middelpunt”

Dorpskerk - Oosterwolde

Voor 25 april is er om 15.00 uur in de Dorpskerk in Oosterwolde door mij een lezing georganiseerd in een coproductie met de Historische Vereniging Oosterwolde en de Werkgroep Activiteiten Dorpskerk. De lezing (voertaal Stellingwerfs) wordt verzorgd door dr. Rienk Klooster uit Leeuwarden en zal gaan over de geschiedenis van de kerk en de Hervormde Gemeente.
Ook op 2 oktober 2004 gaf Klooster hierover een lezing; op 25 april zal hij nieuwe gegevens uit verder onderzoek verwerken.
Ook wordt er die middag een door mij ontworpen postzegel gepresenteerd met daarop een afbeelding van de Dorpskerk.