Columns 2011

Spaanse begroeting

7 september 2011

Velen zijn de afgelopen periode op vakantie geweest en een deel van hen heeft Spanje als tijdelijke verblijfplaats gekozen.

Of dat nu een strandvakantie was aan de Costa del Sol, een dans- en drinkfestijn in Salou of een culturele reis op Mallorca, iedereen heeft de Spaanse medeburgers in bus of kroeg begroet met een opgewekt “Hola”. En bij het afscheid nemen van de ober, chauffeur of wie dan ook, kwam steevast een “Adiós!” over de lippen. Het zijn de woorden die in taalgidsjes als eerste genoemd worden en door een reisleider als eerste worden aangereikt en die je direct daarna in praktijk brengt. Het is gemakkelijk aangeleerd en je bevordert er een goed contact met de mensen in het gastland mee.

Wat velen zich daarbij echter wellicht niet gerealiseerd zullen hebben, is dat zij zich met deze begroetingen multireligieus hebben geuit. Het “Hola” komt van de islamitische Gods naam Allah en de afscheidsgroet Adiós betekent zoiets als ‘ga met God’.

Dat vind ik een mooie gedachte: Allah die tijdens een ontmoeting die je met iemand hebt, transformeert in God. Het was bisschop Muskens die er jaren geleden overigens al voor pleitte om ons woord God te wijzigen in Allah. In Indonesië, zei hij, spraken de christenen de godsnaam immers ook zo uit: Allah!

In een wereld waarin de religieuze verschillen vaak op scherp worden gezet, is het een verademing om te merken dat het ook anders kan. Dat mensen zonder dogmatische verschillen te onderstrepen, elkaar met de godsnaam begroeten. Het getuigt immers van respect voor de ander en voor de diversiteit die er kan zijn in religieus opzicht.

Onlangs trad de Evangelische Gemeente in Oosterwolde toe tot de plaatselijke Raad van Kerken. Hoewel ze het met sommige aspecten van de andere lid-Kerken niet eens zullen zijn, zijn die verschillen blijkbaar minder belangrijk geweest dan de wens om als christenen binnen Oosterwolde meer gezamenlijk naar buiten te treden. Dat is een ontwikkeling die toe te juichen is.

Dit zou een aansporing kunnen zijn voor de nog niet toegetreden kerkgemeenschappen om ook die stap te zetten.

Adiós!