Zomaar wat….(met een knipoog)

Knipoog

Hier plaats ik zo nu en dan een korte mededeling van iets dat ik meemaakte, las of tegenkwam.
Het laatste bericht staat steeds bovenaan

===========================================

Altijd mooi om de volgende tekst tegen te komen op de website van een gemeente waar je binnenkort voor mag gaan:
PKN Dorpskerk 9.30 uur Op deze zondag gaat Jan Koops bij ons voor. Hij is de echtgenoot van ds. Lieuwkje Cnossen en weet met veel warmte en betrokkenheid de oude verhalen te verbinden met onze tijd. (Zuidhorn)

===========================================

Kijk, dat zijn de mensen die weten wat voorbereiden inhoudt: Vandaag in het consistoriegebed aandacht voor “de voorganger die deze week zijn verjaardag viert.” Toevallige bijkomstigheid: ook de organist van vandaag viert op dezelfde dag zijn geboortedag!

===========================================

Reïncarnatie: Hiernamaalx

===========================================
De overeenkomst tussen alles geloven en niets geloven, is dat je in beide gevallen niet hoeft na te denken. (citaat van Alfred Korzyb – geplukt van www.dagelijksegedachte.net)
===========================================

Waar het visioen ontbreekt verWILDERSt het volk
Spreuken 29:18

===========================================
Bij het handendrukken vanmorgen bij de uitgang van de dienst,  verontschuldigde iemand zich omdat hij bij een al wat oudere mevrouw op de voet ging staan.
“Geeft niks”, reageerde die, “ik heb er zelf al zo lang op gestaan!”

===========================================

“If you talk to GOD, that’s a prayer.
If GOD talks back to you, that’s schizophrenia … ”

===========================================

Definitie van ‘Verdonkeremanen’: asielzoekers terugsturen

===========================================

Voet-reis langs zeven kerken
Kom ik (zoals gewoonlijk: redelijk vroeg) het kerkgebouw binnen – staat er een groepje mensen met elkaar te spreken. Niks vreemds aan, ware het niet dat overduidelijk was dat er ook een onbekende in het gesprek verwikkeld was.
In de kerkenraadskamer vertelde de ouderling van dienst (één van de gesprekspartners) even later dat een meneer zich had gemeld met de vraag of hij de kerkdienst mocht bijwonen.
“Maar natuurlijk!”
“Nou ja, maar ik kom hier anders nooit; ik kom uit Armenië en mijn vrouw is ernstig ziek. Ik bid dat ze weer beter wordt en heb God beloofd dat ik zeven kerken zal bezoeken. Dit is de derde….”
“Nou, nogmaals, u bent van harte welkom!”
“Ja, maar er is wel een probleem misschien….”
“Vertelt u eens..”
“Ik moet op blote voeten de kerk in!”
“Maar dat is geen enkel probleem; u kunt uw schoenen en sokken daar onder de kapstok wel kwijt!”
Aldus geschiedde…..

===========================================

Afnemende kerkgang ?
Een week voordat ik mijn eerste dienst had in Elsloo, kwam er tijdens een open dag van de kerk een mevrouw op de koster af:
“Mag ik u vragen: komen hier nog wat mensen in de kerk?”
Antwoord: “Mevrouw, hier komt kwáliteit……”