Columns 2024

Ja, maar…. (8-2-2024)

In de Bijbel staat hier en daar dat Jezus demonen uitdrijft. Demonen? De Duitser Fridolin Stier vertaalde het met Aber-geist, zeg maar: de ‘Ja-maar-geest’.
Ook in kerken kom je het tegen: „Ja, maar op sabbath mag je geen aren plukken! Vernieuwing? Ja, maar we hebben het altijd zó gedaan! Ik ouderling? Ja, maar ik ben niet zo’n prater.”
Mensen die allemaal apen en beren zien, roepen vaak om het hardst, en overschreeuwen hun eigen moed door te zeggen „Ja, maar dat kan niet. Ja, maar er zijn veel tegenargumenten” Altijd ja-maar. Demonen zijn niet alleen wezens uit Jezus’ tijd. Ja-maar-geesten zijn er altijd; gefixeerd op angsten, bezwaren en zorgen die bij elk project wel te noemen zijn. De angst regeert. Ja-maar-geesten zijn stemmen om mij heen en in mijzelf die mij ervan weerhouden te doen wat niemand voor mogelijk houdt.

Welke voorstelling hebben wij eigenlijk van God? Is God een strenge selecteur die ons terechtwijst? Die kijkt of we wel binnen de lijntjes gekleurd hebben? Die kijkt of we de wetten wel nauwkeurig hebben nageleefd, en of we de Farizeeën en Schriftgeleerdere wel nagepraat hebben door het roepen van dit en dat mag niet op sabbath? Is dát ons angstig Godsbeeld ?
Of geloven wij in een God die volkomen barmhartig is, ook als we fouten gemaakt hebben?
De clou is de geesten te onderscheiden; dat we Gods geest in onszelf herkennen en dat we die onderscheiden van de Abergeist, die ja-maar-geest, die óók in ons leeft en zich uit wil spreken.
De remmende, de beperkende, kracht van die ja-maar-geest, die verliest zijn macht als we hem onder ogen zien en met een resoluut „en ondanks dát!” of „en tóch”, volkomen negeren.

Jezus wilde er zijn voor mensen, opende stommen de mond en legde de ja-maars het zwijgen op. Opstaan uit een doods bestaan, genezen worden van wat je ziek maakt, het leven weer toelaten – dáár was het Jezus om te doen. We mogen ook bij onszelf die demon uitdrijven: „Zwijg, ga weg uit mij.” Zodat iedereen weet: Ik mag er zijn, ik krijg ‘mijn eigen ik’ weer cadeau, ik hoef niet meer bang te zijn.