Prachtige preken?

Eindelijk is het zover. Na een tijdje van voorbereiding en proefdruk zijn binnenkort twee bundels beschikbaar met preken van mijn hand. ‘Een tegendraads verhaal’ en ‘Geloof en ongeloof’. Beide titels zijn gekozen uit thema’s van een dienst waarvan de preek in de bundel is opgenomen. In totaal 41 preken. In deze bundels heb ik me … Lees verder “Prachtige preken?”

Een tegendraads verhaal Geloof en ongeloof
Eindelijk is het zover. Na een tijdje van voorbereiding en proefdruk zijn binnenkort twee bundels beschikbaar met preken van mijn hand.
‘Een tegendraads verhaal’ en ‘Geloof en ongeloof’. Beide titels zijn gekozen uit thema’s van een dienst waarvan de preek in de bundel is opgenomen.
In totaal 41 preken. In deze bundels heb ik me beperkt tot de Nederlandstalige diensten die ik gehouden heb vanaf juli 2003 tot en met september 2007. De Stellingwerver en Friese preken komen te zijner tijd nog eens in een combinatiebundeltje uit.
De proefdruk zag er van buiten mooi uit, maar de tekstpagina’s waren bij conversie van Worddocument naar PDF verkleind en daardoor voor velen onleesbaar geworden. Met behulp van de helpdesk van Lulu (de printing-on-demand uitgever) moet het nu helemaal goed komen.
Over twee weken verwacht ik de eerste drie exemplaren van elke bundel in de bus. Spannend.

Inmiddels is er een boekje op de markt van Ron van der Spoel, predikant in Amersfoort: Preken is prachtig. Daarin pleit hij voor een ‘manier van preken’ die:
– dicht bij het Woord blijft
– dicht bij de hoorders komt
– dicht bij de prediker blijft
– vol passie is.
Ik zal dat boekje maar snel eens doornemen om te zien of mijn ‘manier van preken’ voldoet aan de door hem verwoorde eisen.

Wil je een van de prekenbundels aanschaffen?
Ze kosten € 10,00 per stuk.
Als ze verzonden moeten worden dan komt daar € 2,00 (voor 1 boek) of € 3,00 (voor twee boeken) bij.
Maak het bedrag over op bankrekening 29 66 69 539 onder vermelding van Boek-1 (Een tegendraads verhaal) en/of Boek-2 (Geloof en ongeloof) en mail dan zekerheidshalve even volledig naam en adres door hier op mail te klikken.

Voor de inhoudsopgaven klik je hierna op
Een tegendraads verhaal
of
Geloof en ongeloof