Stellingwarver Biebel

Eindelik is et dan zoveer: de Biebel in et Stellingwarfs ! Vandemiddag wodde et eerste eksemplaor deur initiatiefnemer en vertaeler Piet Bult uutrikt an borgemeister Van Klaveren van Stellingwarf Westaende. Een knap stokkien wark veur zoe’n klein taelgebied. Et “vertaelmesienegien” dat Piet maekt het zorgde d’r veur dat dit keer gien dattig of vuuftig meensken … Lees verder “Stellingwarver Biebel”

Eindelik is et dan zoveer: de Biebel in et Stellingwarfs !
Vandemiddag wodde et eerste eksemplaor deur initiatiefnemer en vertaeler Piet Bult uutrikt an borgemeister Van Klaveren van Stellingwarf Westaende.
Een knap stokkien wark veur zoe’n klein taelgebied.
Et “vertaelmesienegien” dat Piet maekt het zorgde d’r veur dat dit keer gien dattig of vuuftig meensken twintig an dattig jaor toe neudig weren om de Biebel mit Deuterokanonieke boeken over te zetten in de streektael.
Piet en zien kammeraod Frank de Vries hebben d’r zoe’n zes jaor an warkt en vandaege dus heur hoogtepunt beleefd.
D’r bin 750 van drokt – wie ‘m hebben wil kan terechte bi’j Bruna in Oosterwoolde en bi’j Zwikstra in Wolvege ; wel even € 49,80 mitnemen veur dit maans boek. Disse Biebel is ok te bezetten bi’j de Stichting Stellingwerfs Eigen die doedetied veur dit prejekt in et leven roepen is. Te vienen op www.stellingwerfs-eigen.nl.
De muuite weerd !

Bin d’r dan gien kritiekpunties te benumen? Now, aj’ et al kritiek numen willen: de keuze om mit hulpe van een mesienegien rechtstreeks uut de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) van et Nederlaans Biebelgenootschop te vertaelen brengt mit him mit dat d’r – wat ik mar even nuum – “vernederlaansd stellingwarfs” ontstaot. Et mesienegien nemt iene op iene de NBV over en dat is al een populaire nederlaanse meniere west.
Disse warkwieze vragt minder van et kreatief daenkpreces as zunder mesienegien. Et geft dan ok een minder kreatief risseltaot netuurlik.

Mar awwe op de oolde wieze – zunder mesienegien – vertaelen gaon, dan zol d’r nooit een Stellingwarver Biebel kommen.
Nog mar es HULDE dus veur beide manluden die – ondaanks dat et wel es even flink tegen zeten het – deurzet hebben en oons taelgebied veerder en beter op de kaorte zet hebben!
In elke karke binnen de Stellingwarven zol disse Biebel beschikber wezen moeten netuurlik.
Dus karkeraoden – jim weten wat jim te doen staot !

(Meensken hebben mi’j vraogd: is et now kritiek of niet op de inhoold? JA et is kritiek omreden et vule mooier kund hadde; toegeliekertied blift mien bewondering veur dit prejekt en de bliedschop dat de biebel d’r now in et Stellingwarfs is, ok al is et stark vernederlaansd – en dat leste is dus hiel spietig, mar een niet te ontkommen gevolg van et now uutbrengen van de biebel)