Goddelijke vrijheid

Naar aanleiding van een artikel in Volzin kreeg ik het boekje te leen: “Goddelijke vrijheid” (2008: Fennie Kruize). Hierin wordt gepleit voor een esoterische vorm van geloven, los van de (er later bij verzonnen) dogamtische hobbels en kerkelijke instituties. Een prettig leesbaar boek dat de geest ademt van Bähler, wiens gedachtengoed mij – hoe meer … Lees verder “Goddelijke vrijheid”

Naar aanleiding van een artikel in Volzin kreeg ik het boekje te leen: “Goddelijke vrijheid” (2008: Fennie Kruize).
Hierin wordt gepleit voor een esoterische vorm van geloven, los van de (er later bij verzonnen) dogamtische hobbels en kerkelijke instituties.
Een prettig leesbaar boek dat de geest ademt van Bähler, wiens gedachtengoed mij – hoe meer ik me in hem verdiep – zeer aanspreekt.
Dit lijkt mij ‘een heilzame weg’ (zo luidt de ondertitel) om binnen en buiten de kerken elkaar te vinden in geloof; niet elkaar afrekenen op het wel of niet aanvaarden van door kerkvaders bedachte of ingelegde dogma’s, maar elkaar stimuleren waarlijk mens te zijn naar Gods bedoeling (zo interpreteer ik het zelf maar even).
Een aan te raden boekje dus, dat m.i. beter bij een andere uitgever (dan Ankh-Herms) had kunnen verschijnen om de lezers te trekken die hier wat van zouden kunnen opsteken.

De almacht van God

Op 5 september jl. was er in Oosterwolde een Stellingwarver dienst van Rienk Klooster. Hij behandelde het begrip ‘almacht’ een begrip uit de geloofsbelijdenis waar hij de nodige moeite mee heeft. De preek (in het Stellingwerfs) is méér dan de moeite waard. Lezen kan door het openen van DEZE file (PDF-bestand). Voor wie het stellingwerfs … Lees verder “De almacht van God”

Op 5 september jl. was er in Oosterwolde een Stellingwarver dienst van Rienk Klooster.
Hij behandelde het begrip ‘almacht’ een begrip uit de geloofsbelijdenis waar hij de nodige moeite mee heeft.
De preek (in het Stellingwerfs) is méér dan de moeite waard.
Lezen kan door het openen van DEZE file (PDF-bestand).
Voor wie het stellingwerfs niet gemakkelijk kunnen lezen: zeer binnenkort komt hier een geluidsbestand van dezelfde preek.