Orde van dienst

NBVLiedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie

 

4 december – Oudwoude

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Intochtslied: 80: 1 en 7
Bemoediging
Drempelgebed
Over het thema van de dienst     
Adventskaarsen en gedichtje
Adventsproject ‘Levenslicht’
Zingen lied 275: 1, 2 en 4
Kyriegebed
Zingen lied 463: 1, 2, 3 en 6
De groet
Gebed van de zondag
Lezing Ruth (Samenvatting)
Zingen: lied 787 (alle vier)
Lezing Matteus 13: 54-58
Zingen: Lied 333
Overdenking
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 973
De kinderen komen terug
Zingen: Projectlied ‘Levenslicht’  
Dank en voorbeden
Slotlied: 442
Zegen
Inzameling van de gaven

==============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 11 december in Oldeberkoop