Orde van dienst

NBV
Liedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. 

Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie.

Havelte,  10 september 2023

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Drempelgebed
Aanvangslied 139: 1 en 14
Bemoediging en groet
Toelichting op het thema van de dienst
Morgenlied 274, alle drie
Kyriegebed
Glorialied Lied 305 (alle 3)
Moment voor de kinderen
Gebed van de zondag
lezing 1 Koningen 19: 9b-18
Zingen Lied 313: 1, 2 en 5
ezing Matteus 18: 1 t/m 4; 12 t/m 14 en 19 en 20
Zingen Lied 991: 1, 3, 7 en 8
Overdenking
Orgelspel
Zingen Lied 816 (alle 4)
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied 418: 2, 3 en 4
Wegzending en zegen

==============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 8 oktober in Veenhuizen