Orde van dienst

NBV
Liedboek

Op deze pagina staat uiterlijk vanaf vrijdag 18.00 uur de orde van dienst voor de komende zondag. 

Deze orde van dienst blijft – evenals de preek – staan tot de eerstvolgende versie.

==============================================

De eerstvolgende dienst hierna is op 7 april in Westergeest